Ochrana osobních údajů

Tato pravidla ochrany osobních údajů stanovují zásady pro shromažďování, zpracování a používání osobních údajů, které od Vás obdržel internetový obchod Martes Sport, provozovaný na stránkách www.martessport.eu/cz/ (dále jen ""webová stránka"") společnosti Martes Sport Sp. z oo zapsané v obchodním rejstříku národního soudního rejstříku vedeného okresním soudem v Bielsko-Biala, VIII. obchodním oddělením národního soudního rejstříku pod číslem 0000077249 se sídlem Bielsko-Biala, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała (dále jen internetový obchod).

Internetový obchod vynaloží veškerá úsilí, aby zajistil Vaše soukromí a ochranu osobních údajů poskytovaných při používání webových stránek a nákupu v rámci obchodu a za tímto účelem podnikl veškerá nezbytná opatření. Internetový obchod v souladu se zákonnými požadavky zaregistroval seznam (sbírku) osobních údajů v registru vedeném pověřencem pro ochranu osobních údajů.

JAKÉ ÚDAJE AUTOMATICKY SBÍRÁ INTERNETOVÝ OBCHOD PŘI POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK?

Internetový obchod automaticky nesbírá žádná data, s výjimkou údajů obsažených v Cookies při používání webových stránek.

Cookies jsou malé textové soubory odeslané internetovým obchodem a uložené v počítači obsahující určité informace týkající se Vašeho používání webových stránek a internetového obchodu. Cookies jsou využívány v internetovém obchodě k tomu, aby sloužily webové stránce a poskytovaly ji možnost poskytnout Vám zajímavé informace a během nákupního procesu, např. zapamatování Vašich provedených nákupů.

Cookies používané v online obchodu mohou být dočasné nebo trvalé. Dočasné soubory Cookies jsou smazány při zavření internetového prohlížeče, zatímco trvalé soubory cookie jsou uloženy i po ukončení používání webových stránek a slouží k ukládání informací, jako je Vaše heslo nebo přihlašovací údaje, což urychluje a usnadňuje používání webových stránek. V každém případě můžete zablokovat instalaci souborů Cookies nebo odstranit trvalé soubory Cookies pomocí příslušných možností Vašeho webového prohlížeče. V případě problémů doporučujeme použít soubor nápovědy prohlížeče nebo se obrátit na výrobce prohlížeče, který používáte.

Soubory Cookies shromažďuje také služba Google Analytics. Síťový analytický systém Google Analytics lze použít k vytvoření uživatelských profilů pod pseudonymem. Systém se používá k analýze provozu na webových stránkách a poskytování souvisejících služeb. Adresy IP uživatelů nejsou kombinovány s jinými údaji shromažďovanými společností Google.

Kromě Cookies může internetový obchod také shromažďovat údaje, které běžně shromažďují správci systému v tzv. logu nebo souboru protokolu. Informace obsažené v lozích mohou obsahovat mj. Vaši IP adresu, typ operačního systému a webového prohlížeče, poskytovatele internetu a adresu stránky, ze které jste přišli na naší webovou stránku. Některé podstránky webových stránek a jiné komunikační prostředky mohou obsahovat tzv. ""Web beacons"" (tzv. elektronické obrázky). Web beacons umožňují přijímat informace, jako je IP adresa počítače, na který byla načtená stránka, na které byl webový beacon vyslán, číslo URL stránky, doba načítání stránky, typ prohlížeče a informace obsažené v souborech Cookies, aby bylo možné posoudit účinnost našich reklam. Tato data budou archivována a použita pro statistickou analýzu a vyhodnocení globální návštěvnosti uživateli webových stránek. Tyto údaje nebudou sloučeny s osobními údaji, které jste poskytli.

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJE INTERNETOVÝ OBCHOD PŘI REGISTRACI A NÁKUPU?

Internetový obchod bude od vás sbírat prostřednictvím webových stránek a dalších forem komunikace následující osobní údaje, v případě provádění nákupu nebo registrace na webových stránkách:

 • příjmení a jméno,

 • adresu pobytu,

 • dodací adresu, pokud se liší od adresy pobytu,

 • e-mailovou adresu,

 • telefonní číslo.

Poskytování výše uvedených údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro registraci a nákup na webových stránkách.

Poskytování těchto údajů je dobrovolné a vyžaduje Váš souhlas a je nezbytné pouze pro realizaci výše uvedených cílů. Zdůrazňujeme, že tyto údaje nemusíte poskytovat, pokud nechcete využít výše uvedené možnosti.

Internetový obchod používá Cookies pro statistické účely, pro obsluhu obchodu a proces nákupu. Používané soubory Cookies jsou pro zařízení uživatele bezpečné. Informace uložené v souborech Cookies:

 • statistika návštěv obchodu,

 • produkty uložené uživatelem do košíku

 • stav zobrazení okna newsletteru,

 • e-mailovou adresu,

 • stav přihlášení uživatele v obchodě.

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a právo opravit je. Chcete-li tento nárok uplatnit, použijte volbu pod svým účtem nebo na následující adrese: [email protected], telefonní číslo +48 (033) 82 81 773

MARKETING INTERNETOVÉHO OBCHODU

Pokud jste s tím souhlasili (přihlášení k odběru novinek), e-mailová adresa, kterou jste poskytli, bude použita pro marketingové účely vlastních produktů společnosti MARTES SPORT sp. z oo.

Pokud jste kromě výše uvedeného souhlasili s automatizovaným přizpůsobením obchodní nabídky nebo reklamy Vašim preferencím (profilování) - zaslané obchodní informace mohou být vytvářeny s ohledem na demografické nebo behaviorálních údajů ve vlastnictví MARTES SPORT sp z oo. Zejména tak bude možné:

 • přesnější přizpůsobení zprávy, zejména pokud jde o to, kdy jste naposledy otevřeli přijatý newsletter, ať už jste aktuálně online / offline nebo v jaké formě jste se přihlásili k odběru newsletteru.

 • produkty uložené uživatelem do košíku

 • odesílání automatizovaných e-mailů s doporučenými produkty na základě zobrazených produktů.

 • odesílání automatických e-mailů s upozorněním na možnost dokončení objednávky (pokud je přerušen příslušný postup).

Souhlas s daným typem zpracování lze kdykoli odvolat, například zasláním zprávy na adresu [email protected]. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, která byla provedena na základě souhlasu před jeho stažením.

SDÍLENÍ INFORMACÍ

Při realizaci smlouvy může internetový obchod Vaše shromážděné údaje poskytnout zprostředkovatelům platebních transakcí a dodavatelům, pro které jsou tato data nezbytná pro platbu nebo dodání zásilky. V takových případech je množství předaných dat omezeno na požadované minimum.

Informace, které poskytnete, mohou být zpřístupněny příslušným orgánům veřejné správy, pokud to vyžadují platné zákony.

TECHNICKÁ OPATŘENÍ A VAŠE POVINNOSTI

Internetový obchod vynaloží veškeré úsilí na ochranu Vašich údajů a ochranu před činnostmi třetích stran. Veškerá nezbytná zabezpečení pro servery, připojení a webové stránky používáme k ochraně Vašich údajů.

Připojení spojené s vyplněním formulářů probíhá prostřednictvím zabezpečeného šifrovaného připojení.

Všechna spojení týkající se Vašich elektronických plateb, pokud zvolíte tuto možnost, budou provedena prostřednictvím zabezpečeného šifrovaného připojení.

Naše opatření se však mohou ukázat jako nedostatečná, pokud sami nebudete dodržovat bezpečnostní pravidla. Zejména musíte zachovat důvěrnost Vašeho přihlašovacího jména a hesla pro webové stránky a nesdílet je s třetími stranami. Nezapomeňte, že internetový obchod Vás nikdy nebude žádat, abyste je poskytli, s výjimkou jejich poskytnutí při přihlášení do webových stránek. Abyste zabránili neoprávněným osobám používat Váš účet, vždy se po použití webových stránek odhlaste

JAK MŮŽETE UPLATNIT VAŠE PRÁVA?

Po přihlášení pomocí e-mailové adresy a hesla máte možnost kdykoli prohlížet a upravovat údaje jako součást webových stránek. Pokud zapomenete své heslo nebo máte-li jiné problémy s přihlášením, kontaktujte nás prosím na adrese: [email protected].

Máte právo požadovat informace o obsahu uložených údajů o Vás, stejně jako právo požadovat změny, zablokovat nebo mazat údaje, stejně jako právo opravit chyby, doplnit nebo aktualizovat údaje. Máte také možnost vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely. V případě potřeby nás prosím kontaktujte na adrese:[email protected].

DALŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY

V rámci webových stránek se mohou pravidelně zobrazovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky fungují nezávisle na webových stránkách a v žádném případě nejsou kontrolovány internetovým obchodem. Tyto stránky mohou mít vlastní zásady ochrany soukromí, které doporučujeme si přečíst. Internetový obchod není zodpovědný za pravidla pro zpracování údajů na těchto webových stránkách. Otázky a výhrady týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů mohou být vyžádány na adrese: [email protected]

Internetový obchod spolupracuje s třetími stranami, které mohou používat soubory Cookies nebo podobné technologie, aby zajistily zobrazení reklam na základě Vaší aktivity a zájmů. Proto jsou při návštěvách webových stránek na pevný disk počítače také ukládány soubory Cookies třetích stran.

Společnost Google LLC (""Google""), jejíž sídlo je na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pravidla ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese: https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

Můžete kdykoli zakázat možnost ukládání souborů Cookies změnou nastavení webového prohlížeče. Činnosti nezbytné pro tento účel lze nalézt na webových stránkách výrobců, například:

OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.