Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú zásady zhromažďovania, spracovania a používania osobných údajov, ktoré od vás získava internetový obchod Martes Sport prevádzkovaný na webovej stránke www.martessport.eu/sk/ (ďalej len "webová stránka") spoločnosti Martes Sport sp. z o.o., zapísanej v obchodnom registri Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsku-Białej, 8. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom 0000077249, so sídlom v Bielsku-Białej, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała (ďalej len "internetový obchod").

Internetový obchod vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie vášho súkromia a ochrany osobných údajov poskytnutých pri používaní webovej stránky a nákupoch v obchode a prijme na tento účel všetky potrebné opatrenia. V súlade so zákonnými požiadavkami internetový obchod zaregistroval zoznam osobných údajov v registri, ktorý vedie úradník pre ochranu údajov.

AKÉ ÚDAJE INTERNETOVÝ OBCHOD AUTOMATICKY ZHROMAŽĎUJE, KEĎ POUŽÍVAM WEBOVÚ STRÁNKU?

Internetový obchod automaticky nezhromažďuje žiadne údaje, okrem údajov obsiahnutých v súboroch cookie pri používaní webovej stránky.

Súbory cookie sú malé textové súbory odoslané internetovým obchodom a uložené vo vašom počítači, ktoré obsahujú určité informácie týkajúce sa vášho používania webovej stránky a internetového obchodu. Súbory cookie používa internetový obchod na obsluhu webovej stránky a umožňuje mu poskytovať vám zaujímavé informácie a zapamätať si napríklad vaše nákupy počas procesu nakupovania.

Súbory cookie používané v internetovom obchode môžu byť dočasné alebo trvalé. Dočasné súbory cookie sa vymažú po zatvorení prehliadača, zatiaľ čo trvalé súbory cookie sa ukladajú po ukončení používania webovej lokality a používajú sa na ukladanie informácií, ako je vaše heslo alebo prihlasovacie údaje, čo urýchľuje a uľahčuje používanie webovej lokality. V každom prípade môžete zablokovať inštaláciu súborov cookie alebo odstrániť trvalé súbory cookie pomocou príslušných možností svojho webového prehliadača. V prípade problémov odporúčame použiť súbor nápovedy prehliadača alebo kontaktovať vývojára používaného prehliadača.

Súbory cookie zhromažďuje aj služba Google Analytics. Službu Google Analytics možno použiť na vytvorenie používateľských profilov pod pseudonymom. Systém sa používa na analýzu návštevnosti webových stránok a poskytovanie súvisiacich služieb. IP adresy používateľov sa nekombinujú s inými údajmi, ktoré spoločnosť Google zhromažďuje.

Okrem súborov cookie môže internetový obchod zhromažďovať aj údaje, ktoré bežne zhromažďujú správcovia systému v takzvanom protokole alebo súbore protokolu. Informácie obsiahnuté v protokoloch môžu okrem iného zahŕňať vašu IP adresu, typ operačného systému a webového prehliadača, poskytovateľa internetu a adresu stránky, z ktorej ste prišli na našu webovú lokalitu. Niektoré podstránky webovej stránky a iné komunikačné prostriedky môžu obsahovať tzv. "webové signály" (tzv. elektronické obrázky). Webové signály nám umožňujú získať informácie, ako je IP adresa počítača, na ktorom bola načítaná stránka, na ktorú bol webový signál odoslaný, číslo URL stránky, čas potrebný na načítanie stránky, typ prehliadača a informácie obsiahnuté v súboroch cookie, aby sme mohli vyhodnotiť účinnosť našich reklám. Tieto údaje sa budú archivovať a používať na štatistickú analýzu a vyhodnocovanie globálnej návštevnosti používateľov webovej stránky. Tieto údaje nebudú zlúčené s osobnými údajmi, ktoré ste poskytli.

AKÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJE INTERNETOVÝ OBCHOD PRI REGISTRÁCII A NÁKUPE?

Internetový obchod (správca osobných údajov) od vás pri nákupe alebo registrácii na webovej stránke prostredníctvom webovej stránky a iných foriem komunikácie zhromažďuje tieto osobné údaje:

 • priezvisko a meno,
 • adresa bydliska,
 • adresu doručenia, ak sa líši od vašej domácej adresy,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo.

Poskytnutie uvedených informácií je dobrovoľné, ale je nevyhnutné na registráciu a nákup na webovej stránke.

Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné a vyžaduje si váš súhlas a je potrebné len na vyššie uvedené účely. Zdôrazňujeme, že tieto údaje nemusíte poskytovať, ak nechcete využiť uvedené možnosti.

Internetový obchod používa súbory cookie na štatistické účely, na prevádzku obchodu a na proces nákupu. Používané súbory cookie sú pre zariadenie používateľa bezpečné. Informácie uložené v súboroch cookie:

 • štatistiky návštev v obchode,
 • produkty uložené používateľom do košíka
 • stav zobrazenia okna s novinkami,
 • e-mailová adresa,
 • stav prihlásenia používateľa v obchode.

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu. Ak chcete uplatniť toto právo, využite možnosť v rámci svojho účtu alebo na tejto adrese: [email protected]

MARKETING ONLINE OBCHODU

Ak ste s tým súhlasili (odber noviniek), vami poskytnutá e-mailová adresa bude použitá na marketingové účely vlastných produktov spoločnosti MARTES SPORT sp. z o. o.

Okrem vyššie uvedeného, ak ste súhlasili s automatizovaným prispôsobením obchodnej ponuky alebo reklamy vašim preferenciám (profilovanie) - odoslané obchodné informácie môžu byť generované s ohľadom na demografické údaje alebo údaje o správaní, ktoré vlastní spoločnosť MARTES SPORT sp. z o. o:

 • presnejšie prispôsobenie správy, najmä pokiaľ ide o to, kedy ste naposledy otvorili prijatý newsletter, či ste práve online/offline alebo v akej forme ste sa prihlásili na odber newslettera.
 • produkty uložené používateľom do košíka
 • odosielanie automatických e-mailov s odporúčaniami produktov na základe zobrazených produktov.
 • zasielanie automatických e-mailov s upozornením na možnosť dokončenia objednávky (ak je príslušný postup prerušený).

Súhlas s daným typom spracovania možno kedykoľvek odvolať, napríklad zaslaním správy na adresu [email protected] Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

ZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ

Pri plnení zmluvy môže internetový obchod poskytnúť vaše zhromaždené údaje sprostredkovateľom platieb a dodávateľom, pre ktorých sú tieto údaje potrebné na platbu alebo doručenie. V takýchto prípadoch je objem prenášaných údajov obmedzený na požadované minimum.

Vami poskytnuté informácie môžu byť poskytnuté príslušným orgánom verejnej moci, ak to vyžadujú platné právne predpisy.

TECHNICKÉ OPATRENIA A VAŠE POVINNOSTI

Internetový obchod vynaloží maximálne úsilie na ochranu vašich údajov a ochranu pred aktivitami tretích strán. Na ochranu vašich údajov používame všetky potrebné bezpečnostné opatrenia pre servery, pripojenia a webové stránky.

Spojenie spojené s vypĺňaním formulárov sa uskutočňuje prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného spojenia.

Ak si zvolíte túto možnosť, všetky spojenia týkajúce sa elektronických platieb sa uskutočnia prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného spojenia.

Naše opatrenia sa však môžu ukázať ako nedostatočné, ak sami nebudete dodržiavať bezpečnostné pravidlá. Musíte najmä zachovávať mlčanlivosť o svojom prihlasovacom mene a hesle na webové stránky a neposkytovať ich tretím stranám. Nezabudnite, že internetový obchod vás nikdy nepožiada o ich poskytnutie, okrem prípadu, keď sa prihlásite na webovú stránku. Aby ste zabránili neoprávneným osobám používať vaše konto, vždy sa po použití webovej lokality odhláste.

AKO MÔŽETE UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?

Po prihlásení pomocou e-mailovej adresy a hesla si môžete kedykoľvek prezerať a upravovať údaje v rámci webovej stránky. Ak zabudnete heslo alebo máte iné problémy s prihlásením, kontaktujte nás na adrese [email protected].

Máte právo požadovať informácie o obsahu údajov, ktoré sú o vás uložené, ako aj právo požadovať zmeny, blokovanie alebo vymazanie údajov, ako aj právo na opravu chýb, doplnenie alebo aktualizáciu údajov. Máte tiež možnosť namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na marketingové účely. Kontaktujte nás na  [email protected].

INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Na webovej stránke sa môžu pravidelne objavovať odkazy na iné webové stránky. Tieto webové stránky fungujú nezávisle od webovej stránky a nie sú nijako kontrolované internetovým obchodom. Tieto stránky môžu mať vlastné zásady ochrany osobných údajov a spracovania údajov, ktoré vám odporúčame prečítať. Internetový obchod nie je zodpovedný za zásady ochrany osobných údajov týchto webových stránok. Otázky a námietky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov si môžete vyžiadať na adrese: [email protected].

Internetový obchod spolupracuje s tretími stranami, ktoré môžu používať súbory cookie alebo podobné technológie na zabezpečenie zobrazovania reklám na základe vašej aktivity a záujmov. Preto sa pri návšteve webovej stránky na pevný disk vášho počítača ukladajú aj súbory cookie tretích strán.

Google LLC ("Google"), ktorej sídlo sa nachádza na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na adrese: https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

Možnosť ukladania súborov cookie môžete kedykoľvek vypnúť zmenou nastavení webového prehliadača. Úkony potrebné na tento účel nájdete napríklad na webových stránkach výrobcov: