Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare. Dintre aceste cookie-uri, cookie-urile clasificate ca fiind necesare sunt stocate în browserul dvs. pentru funcționarea funcționalităților de bază ale site-ului web. De asemenea, folosim cookie-uri terțe pentru a ne ajuta să analizăm și să înțelegem modul în care utilizați acest site web. Aceste cookie-uri vor fi stocate în browser-ul dvs. numai cu acordul dumneavoastră. De asemenea, puteți renunța la aceste cookie-uri. Cu toate acestea, renunțarea la unele dintre aceste cookie-uri poate avea un efect asupra experienței dvs. de navigare.

Regulamente până la 13.02.2023r.

 § 1 Dispoziții generale

 1. Magazinul este deținut de societatea Martes Sport Sp. z o.o., cu sediul social în Bielsko-Biała, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała, înscrisă în Registrul Judiciar Național ținut de Tribunalul districtual din Bielsko-Biała, Secția VIII Comercială a Registrul Judiciar Național, cu numărul KRS: 0000077249, numărul NIP (număr de identificare fiscală): 547-179-16-82, număr REGON (numărul din lista centrală de activități economice): 070904684, număr BDO: 000033923, cu un capital social în valoare de 33 500 000 PLN, adresa de e-mail: [email protected], denumită în continuare "Martes Sport Sp. z o.o.", "https://martessport.eu/ro/" sau "Magazin online", numărul de telefon: +40723359883.
 2. Magazinul online disponibil pe pagina de internet https://martessport.eu/ro/ este utilizat pentru a achiziționa, prin intermediul internetului, articole sportive noi, originale și selectate (în special îmbrăcăminte sportivă, încălțăminte sportivă, echipament sportiv și accesorii pentru sport și drumeții).
 3. Partea care efectuează cumpărături în cadrul Magazinului online https://martessport.eu/ro/ este o persoană fizică cu capacitate juridică deplină (capacitatea de a efectua acte juridice), cu reședința pe teritoriul Uniunii Europene, precum și orice persoană juridică sau unitate organizațională fără personalitate juridică, dar cu capacitate juridică, al cărei sediu social este situat pe teritoriul Uniunii Europene - denumită în continuare "Client" sau "Cumpărător".
 4. Condiția pentru realizarea unei tranzacții de vânzare este crearea unui cont în cadrul magazinului Martes Sport Sp. z o.o. sau completarea corectă a formularului de comandă.
 5. Toate prețurile menționate în magazin sunt prețuri brute (care conțin impozitul TVA), cu excepția cazului în care oferta adresată neconsumatorilor prevede altfel.
 6. Comenzile prin intermediul paginii de internet https://martessport.eu/ro/ pot fi plasate 24 de ore pe zi, pe tot parcursul anului.
 7. Toate produsele și denumirile menționate sunt utilizate doar în scopuri de identificare și pot fi mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi.
 8. Un Cumpărătorul care face o achiziție în cadrul Magazinului online este de acord să furnizeze conținut digital și să primească mesaje privind realizarea comenzii prin e-mail de la societatea Martes Sport Sp. z o.o, inclusiv în vederea executării în mod corespunzător a contractului.
 9. Primirea de către Cumpărător din partea Martes Sport Sp. z o.o. a altor mesaje de marketing, care nu au legătură directă cu realizarea comenzii plasate în Magazinul online, este condiționată de exprimarea consimțământului Cumpărătorului în momentul creării unui cont pe pagina de internet www.sklepmartes.pl. Astfel de mesaje vor fi trimise prin e-mail la adresa de e-mail furnizată de către Cumpărător. Cumpărătorul își poate schimba în orice moment decizia privind primirea unor astfel de mesaje.

 § 2 Confirmarea comenzii

 1. Condiția pentru plasarea unei comenzi este completarea corectă a formularului de comandă. Confirmarea comenzii se face prin e-mail.
 2. După plasarea unei comenzi de către Cumpărător, Magazinul online va confirma imediat primirea acesteia. În cazul în care comanda este plasată de către un Client care nu este un consumator, așa cum este definit la art. 22¹ din Codul civil (o persoană fizică care efectuează, cu o întreprindere, o tranzacție juridică care nu are legătură directă cu activitatea sa economică sau profesională) sau o persoană fizică care încheie un contract care are legătură directă cu activitatea sa economică, atunci când conținutul acestui contract indică faptul că acesta nu este de natură profesională pentru ea, rezultând în special din obiectul activității sale economice, furnizat în baza prevederilor privind Registrul central și Informațiile privind activitatea economică, Magazinul online își rezervă dreptul de a refuza procesarea unei comenzi, în cazul în care nu este posibil din punct de vedere tehnic să se realizeze comanda sau dacă procesarea comenzii va implica necesitatea de a reorganiza activitatea Magazinului online, precum și în cazul în care trimiterea bunurilor în termenul propus necesită aranjamente suplimentare. Într-o astfel de situație, magazinul online va încerca să stabilească cea mai avantajoasă modalitate, precum și cel mai avantajos termen de procesare a comenzii.
 3. În cazul în care pentru oricare dintre produse există o disponibilitate limitată, Clientul va fi informat cu privire la posibilitatea de a procesa o astfel de comandă, printr-un email, fără întârzieri nejustificate, după plasarea comenzii în cadrul Magazinului online. Prin disponibilitate limitată se înțelege posibilitatea ca bunurile de o anumită mărime sau culoare să nu fie în stoc.
 4. Înregistrarea, securizarea și punerea la dispoziție a datelor comenzii și a formularului de retragere din contract se face prin e-mail, cu excepția cazului în care Cumpărătorul indică o altă modalitate de comunicare.
 5. Contractul de vânzare se încheie în limba polonă.
 6. Magazinul online va furniza Cumpărătorului o confirmare a încheierii contractului de vânzare a bunurilor cel târziu la data livrării acestora.
 7. Clientul își va da acordul pentru primirea facturilor fiscale și a corecțiilor în format electronic, la adresa de e-mail furnizată în comandă.

 § 3 Modalități de plată

 1. Clientul poate alege una dintre metodele de plată menționate pe pagina de internet: https://martessport.eu/ro/livrare-si-plata
 2. În cazul în care nu se primește nicio plată (3 zile pentru comenzile cu plata în avans, 3 zile pentru plățile reportate PayPo și 7 zile pentru plățile în rate și plățile reportate) după confirmarea comenzii de către Magazinul online, comanda va fi anulată, iar Clientul va fi notificat prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail furnizată de acesta.

 § 4 Livrarea produselor

 1. Livrăm produse doar pe teritoriul Poloniei.
 2. Taxele sunt calculate automat în momentul plasării comenzii și depind de metoda de livrare și de metoda de plată aleasă de dumneavoastră. Un tabel cu costurile de livrare poate fi găsit pe pagina de internet: https://martessport.eu/ro/livrare-si-plata. La primirea produselor, vă rugăm să verificați, în prezența curierului, dacă coletul a fost deteriorat în timpul transportului și dacă acesta este complet. Din momentul livrării, dreptul de proprietate asupra produselor și riscurile aferente în ceea ce privește deținerea și utilizarea acestora, în special riscul de pierdere sau deteriorare, sunt transferate cumpărătorului. Verificarea coletului nu constituie o obligație a Cumpărătorului care are calitatea de consumator sau persoană fizică ce încheie un contract direct legat de activitatea sa comercială, atunci când din contractul respectiv rezultă faptul că acesta nu are un caracter profesional pentru aceasta, în special ca urmare a obiectului activității sale comerciale, pus la dispoziție în baza prevederilor privind înregistrarea centralizată și informațiile privind activitatea comercială.
 3. În conformitate cu legea aplicabilă în domeniul transporturilor, un Client care a observat o deteriorare a coletului după plecarea curierului poate raporta acest lucru telefonic la compania de curierat. Transportatorul este obligat să trimită un curier la locul de livrare în termen de 7 zile de la data livrării pentru a întocmi un "Proces-verbal de reclamație".

 § 5 Dreptul de retragere din contract

 1. Un Cumpărător care are calitatea de consumator în înțelesul art. 221 din Codul Civil (o persoană fizică care efectuează, cu o întreprindere, o tranzacție juridică care nu are legătură directă cu activitatea sa economică sau profesională) sau de persoană fizică care încheie un contract care are legătură directă cu activitatea sa economică, atunci când conținutul acestui contract indică faptul că acesta nu este de natură profesională pentru ea, rezultând în special din obiectul activității sale economice, pus la dispoziție în baza dispozițiilor privind Registrul central și Informațiile privind activitatea comercială, are dreptul de a se retrage din contract în termen de 30 de zile de la data la care Cumpărătorul a intrat în posesia bunului sau de la data la care o terță parte, alta decât transportatorul și indicată de Cumpărător, a intrat în posesia bunului, în condițiile stabilite în următoarele dispoziții.
 2. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract fără a indica niciun motiv:
  • 2.1. în termen de 14 zile,
  • 2.2. între 15 și 30 de zile numai dacă bunul returnat de către Cumpărător nu prezintă semne de utilizare, este nedeteriorat, intact, complet și nu a făcut anterior obiectul unei reclamații.
 3. Termenul de retragere expiră după 14 zile, iar în cazul menționat la §5 pct. 2.2. după 30 de zile de la data la care Cumpărătorul a intrat în posesia bunurilor sau de la data la care o terță parte, alta decât transportatorul și indicată de Cumpărător, a intrat în posesia bunurilor. În cazul unui contract care obligă Magazinul online să transfere proprietatea bunurilor livrate în tranșe sau părți - termenul de retragere din contract expiră după 14 zile, iar în cazul specificat în § 5 pct. 2.2. după expirarea a 30 de zile de la data la care Cumpărătorul a intrat în posesia ultimei tranșe sau părți, sau de la data la care o terță parte, alta decât transportatorul și indicată de Cumpărător, a intrat în posesia ultimei tranșe sau părți.
 4. Pentru a-și exercita dreptul de retragere, Cumpărătorul trebuie să informeze Martes Sport Sp. z o.o. cu privire la decizia sa de a se retrage din contract printr-o declarație neechivocă (depusă în mod fizic în cadrul magazinului Martes Sport sau trimisă prin poștă sau prin formularul de contact, în mod corespunzător, la adresa: Packeta - Olza Logistic - MARTES SPORT, Suisului 10, 410140 Oradea / formularul de contact este disponibil pe pagina de internet https://martessport.eu/ro/kontakt). În cazul trimiterii unei declarații de retragere din Contract prin intermediul formularului de contact, Magazinul online va confirma imediat Cumpărătorului, dar nu mai târziu de 1 zi lucrătoare, primirea unei astfel de declarații pe un suport durabil (de exemplu printr-un email trimis la adresa Cumpărătorului).
 5. Cumpărătorul poate utiliza modelul de formular de retragere, dar acest lucru nu este obligatoriu.
 6. Pentru a respecta termenul de retragere din Contract, este suficient ca Cumpărătorul să trimită o comunicare privind exercitarea dreptului său de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere (data expedierii declarației Cumpărătorului este decisivă și nu data primirii acesteia de către magazinul Online.).
 7. În cazul unei retrageri complete, Martes Sport Sp. z o.o. returnează Cumpărătorului toate plățile primite de la Cumpărător, inclusiv costurile de livrare a bunurilor către Cumpărător (cu excepția costurilor suplimentare care decurg din alegerea de către Cumpărător a altei modalități de livrare decât cea mai ieftină modalitate obișnuită de livrare oferită de Martes Sport Sp. z o.o.), imediat și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care Martes Sport Sp. z o.o. a fost informată de către Cumpărător cu privire la decizia sa de a-și exercita dreptul de retragere din contract. Rambursarea se va face prin aceleași mijloace de plată ca și cele utilizate de Cumpărător în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Cumpărătorul a convenit în mod expres altfel; în orice caz, Cumpărătorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli legate de această rambursare, cu excepția costurilor de returnare a bunurilor, din a căror achiziție Cumpărătorul s-a retras, către Magazinul online.
 8. Martes Sport Sp. z o.o. poate reține rambursarea până la primirea articolului sau până la prezentarea dovezii de returnare, oricare dintre acestea are loc mai devreme.

  În caz de retragere din contract, bunurile achiziționate se trimite înapoi, pe cheltuiala dumneavoastră, la adresa: Packeta - Olza Logistic - MARTES SPORT, Suisului 10, 410140 Oradea

 9. în termen de 14 zile de la data livrării efective a declarației de retragere din contract către Martes Sport Sp. z o.o. Pentru a respecta termenul limită este suficient să trimiteți înapoi articolul (bunul) înainte de termenul limită.
 10. În cazul retragerii din Contract, Cumpărătorul suportă doar costurile directe legate de returnarea articolului (bunului). În cazul în care dreptul Cumpărătorului de a se retrage din contract nu este recunoscut în conformitate cu §5 pct. 2.3, Cumpărătorul va suporta costurile de returnare a articolului către Mu.
 11. Cumpărătorul este răspunzător numai pentru orice diminuare a valorii bunului care rezultă din utilizarea bunului dincolo de ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea acestuia.
 12. Dreptul sus-menționat de retragere a unui consumator (sau a unei persoane fizice care încheie un contract legat direct de activitatea sa profesională, în cazul în care din conținutul acelui contract reiese în mod clar că acesta nu este de natură profesională pentru ea, care rezultă în special din obiectul activității sale profesionale, furnizat în baza prevederilor privind Registrul central și Informațiile privind activitatea economică) dintr-un contract în termenele specificate la punctul 2 nu aduce atingere în niciun fel dreptului legal de retragere în temeiul art. 27 al legii din data de 30 mai 2014 privind drepturile consumatorului (Monitorul Oficial 2014 alin. 827 cu modificările ulterioare).
 13. La adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr este disponibilă o platformă pentru soluționarea online a litigiilor dintre consumatori și comercianți la nivelul UE (platforma ODR). Platforma ODR este o pagină de internet, interactivă și multilingv, care oferă un ghișeu unic pentru consumatorii și comercianții care doresc să soluționeze pe cale extrajudiciară un litigiu privind obligațiile contractuale care decurg dintr-un contract de vânzare sau de furnizare de servicii online.
 14. Fără a aduce atingere dispozițiilor de la § 5 pct. 2 din Regulament, dreptul de retragere dintr-un contract încheiat în afara spațiilor comerciale sau la distanță nu se aplică consumatorului în ceea ce privește:
  1. contractele de prestări de servicii pentru care consumatorul este obligat să plătească prețul, în cazul în care comerciantul a executat integral serviciul în baza consimțământului prealabil expres al consumatorului, care a fost informat înainte de începerea executării că, după ce comerciantul va presta serviciul, cumpărătorul își va pierde dreptul de retragere și a acceptat;
  2. contractele al căror preț sau remunerație depinde de fluctuațiile de pe piața financiară care nu sunt controlate de comerciant și care ar putea apărea înainte de sfârșitul perioadei de retragere;
  3. contractele în care obiectul prestației este un articol neprefabricat, produs conform specificațiilor consumatorului sau destinat să răspundă nevoilor sale individuale;
  4. contractele în care obiectul prestației este un produs perisabil sau un produs cu termen de valabilitate scurt;
  5. contractele în care obiectul livrării este un articol furnizat într-un ambalaj sigilat care nu poate fi returnat după deschiderea ambalajului din motive de protecție a sănătății sau de igienă, în cazul în care ambalajul a fost deschis după livrare;
  6. contractele în care obiectul prestației este un lucru care, după livrare, prin natura sa, este inseparabil de alte articole;
  7. contractele de furnizare de băuturi alcoolice, al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate avea loc decât după 30 de zile și a căror valoare depinde de fluctuațiile pieței care nu pot fi controlate de comerciant;
  8. în care consumatorul a solicitat în mod expres comerciantului să se deplaseze la acesta pentru a efectua reparații sau lucrări de întreținere urgente; în cazul în care comerciantul furnizează servicii suplimentare față de cele solicitate de consumator sau bunuri, altele decât piesele de schimb utilizate în mod necesar pentru efectuarea reparațiilor sau a lucrărilor de întreținere, dreptul de retragere se aplică acestor servicii sau bunuri suplimentare;
  9. contractele de furnizare de înregistrări sonore sau vizuale sau de programe informatice furnizate în ambalaj sigilat, în cazul în care ambalajul este deschis după livrare;
  10. contractele de furnizare de ziare, periodice sau reviste, cu excepția contractelor de abonament;
  11. contractele încheiate prin licitație publică;
  12. contractele de furnizare de servicii de cazare, altele decât cele în scop rezidențial, de transport de bunuri, de servicii de închiriere de mașini, de servicii de catering și de servicii legate de petrecerea timpului liber, de divertisment, de evenimente sportive sau culturale, în cazul în care în contract este specificată data sau perioada prestării serviciului;
  13. contractele de furnizare de conținut digital care nu este furnizat pe un suport material pentru care consumatorul trebuie să plătească prețul, în cazul în care comerciantul a început executarea contractului cu consimțământul expres prealabil al consumatorului, care a fost informat de către comerciant, înainte de începerea executării contractului că, după ce comerciantul va furniza serviciul, consumatorul își va pierde dreptul de retragere, iar acesta a confirmat acest lucru, comerciantul trimițând consumatorului o confirmare de primire a consimțământului;
  14. contractele de prestări de servicii pentru care consumatorul este obligat să plătească prețul, în cazul în care consumatorul a solicitat în mod explicit comerciantului să se deplaseze la domiciliul consumatorului pentru reparații, iar serviciul a fost deja prestat în întregime, cu acordul prealabil expres al consumatorului.

 § 6 Garanția

 1. Toate produsele oferite în cadrul Magazinului online sunt noi și, dacă acest lucru este specificat în mod clar, sunt acoperite de garanția producătorului.
 2. Alegerea metodei de remediere a defectului, în cazul unei reclamații în temeiul garanției, se face în conformitate cu termenii și condițiile garanției.
 3. Garanția pentru produsele vândute nu exclude, nu limitează sau nu suspendă drepturile Cumpărătorului în temeiul garanției.

 § 7 Garanția de bună execuție

 1. Magazinul online are obligația de a vinde produse care nu prezintă defecte.
 2. Fără a aduce atingere drepturilor care reies în temeiul garanției menționate la capitolul (6) de mai sus (în cazul în care o garanție a fost acordată pentru produsele în cauză), Cumpărătorul are dreptul la o garanție de bună execuție pentru eventualele defecte fizice sau juridice ale produselor.
 3. Drepturile Cumpărătorului în baza garanției de bună execuție sunt definite la articolul 556 și articolele ulterioare din Legea din data de 23 aprilie 1964– Codul civil (text consolidat Monitorul Oficial din 2014, poziția 121 cu modificările ulterioare).
 4. Cumpărătorul poate utiliza modelul de formular de reclamație, însă acest lucru nu este obligatoriu. Cererile de garanție de bună execuție vor fi transmise Magazinului Online de către Cumpărător în scris sau prin intermediul formularului de contact disponibil pe pagina de internet: https://martessport.eu/ro/contacteaza.
 5. În cazul constatării unui defect al unui produs, Cumpărătorul trebuie să trimită bunurile defecte prin scrisoare recomandată sau altă formă de livrare la adresa Magazinului online sau să livreze produsele defecte la adresa Magazinului online (Packeta - Olza Logistic - MARTES SPORT, Suisului 10, 410140 Oradea), dar costurile de returnare a bunurilor (în cazul acceptării reclamației) vor fi suportate de către Magazinul online și rambursate Cumpărătorului.
 6. În cazul în care Cumpărătorul decide să returneze el însuși produsele defecte, acesta nu trebuie să utilizeze serviciul de livrare "ramburs"”.

 § 8 Datele cu caracter personal

 1. Administratorul datelor cu caracter personal ale Clientului este MARTES SPORT sp. z o.o. cu sediul social în Bielsko-Biała (43-300) ul. Malowany Dworek 115, înscrisă în registrul întreprinderilor de către Tribunalul districtual din Bielsko-Biała, Secția VIII comercială a Registrului Judiciar Național cu numărul KRS 0000077249, numărul NIP: 5471791682, numărul Regon: 070904684, cu un capital social în valoare de: 33.500.000 zł. Clienții pot contacta Inspectorul responsabilul cu protecția datelor (IOD), desemnat de MARTES SPORT sp. z o.o., la numărul de telefon: (033) 828 17 69 sau la adresa de e-mail: [email protected]
 2. Datele cu caracter personal ale clienților sunt prelucrate de MARTES SPORT sp. z o.o. în conformitate cu prevederile legale general aplicabile (inclusiv: Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE - denumit în continuare GDPR) - pe durata activităților desfășurate în scopurile pentru care au fost colectate.
 3. MARTES SPORT sp. z o.o. prelucrează datele cu caracter personal ale clienților în vederea:
  1. executării contractelor de furnizare de servicii prin mijloace electronice, a contractelor de vânzare sau a altor contracte încheiate în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Regulament - în special în legătură cu înregistrarea unui Cont sau cu plasarea de comenzi. Temeiul prelucrării în acest caz este executarea contractului cu Clientul sau luarea de măsuri la cererea Clientului înainte de încheierea contractului (art. 6 alin. 1 lit. b GDPR),
  2. îndeplinirii obligațiilor legale care incumbă societății MARTES SPORT sp. z o.o., în special în ceea ce privește ținerea unei evidențe contabile corespunzătoare (art. 6 alin. 1 lit. c GDPR),
  3. promovării propriilor bunuri sau servicii, precum și pentru a crea compilații, analize și statistici, precum și pentru a soluționa reclamații. Temeiul prelucrării, în acest caz, este interesul legitim al societății Martes Sport sp. z o.o. (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR).
  4. În limitele specificate mai sus - societatea MARTES SPORT sp. z o.o. poate prelucra datele utilizând tehnici de profilare care implică luarea automată a deciziilor. Scopul unei astfel de profilări va fi cea mai bună adaptare posibilă a conținutului furnizat Clientului, inclusiv a reclamelor afișate, la nevoile și interesele Clientului respectiv - pe baza datelor demografice și comportamentale disponibile. În cazul în care o decizie automatizată produce efecte juridice pentru Client sau îl afectează în mod semnificativ într-un mod similar, MARTES SPORT sp. z o.o. va prelucra datele numai cu consimțământul Clientului (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR).
 4. În fiecare caz, furnizarea datelor cu caracter personal de către Client este voluntară - cu mențiunea că unele date sunt necesare pentru ca MARTES SPORT sp. z o.o. să execute contractul de vânzare încheiat prin intermediul Magazinului.
 5. Datele cu caracter personal ale Clientului pot fi puse la dispoziția unor terțe părți numai dacă MARTES SPORT sp. z o.o. este autorizată sau obligată să facă acest lucru în baza reglementărilor legale. Destinatarii datelor pot fi, în special: persoanele care operează infrastructura sau sistemele informatice, subcontractanții, persoanele care furnizează servicii legate de realizarea sau îmbunătățirea procesului de vânzare (de exemplu, intermediari de plată, bănci, agenții de publicitate, curieri sau transportatori), precum și consilieri (de exemplu, pentru servicii contabile sau juridice) sau auditori.
 6. Clientul are dreptul de acces, rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării datelor sale cu caracter personal și dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. Clientul are dreptul de a se opune, în special dacă nu există niciun temei pentru prelucrarea datelor sau dacă datele sunt prelucrate în scopuri de marketing direct.
 7. În cazul în care prelucrarea este efectuată cu încălcarea legii, Clientul are dreptul să depună o plângere la autoritatea de supraveghere.

 § 9 Cerințe tehnice, interzicerea postării de conținut ilicit, reclamații cu privire la funcționarea Magazinului online

 1. Martes Sport Sp. z o.o. oferă posibilitatea Cumpărătorilor, prin intermediul Magazinului online, de a utiliza următoarele servicii furnizate electronic în mod gratuit (în sensul Legii din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice, text consolidat Monitorul Oficial din 2016 alin. 1030):
  1. punerea la dispoziție a conținutului Magazinului online,
  2. încheierea de contracte de vânzare de bunuri cu Magazinul online pe baza principiilor stabilite în prezentul Regulament,
  3. pentru a utiliza serviciile de mai sus, Cumpărătorul trebuie să dispună de: un dispozitiv care să permită o conexiune la Internet și care să aibă un sistem de operare, o conexiune la Internet, un program necesar de software (un browser) și un cont de e-mail,
  4. Cumpărătorul se obligă să nu plaseze, în cadrul Magazinului online, conținuturi (de exemplu, comentarii) de natură ilegală - inclusiv, în special, conținuturi care propagă violența sau pornografia sau conținuturi care încalcă drepturile unor terțe părți. În cazul în care Magazinul online primește o notificare oficială sau informații fiabile privind caracterul ilegal al conținutului stocat furnizat de către Cumpărător, Magazinul online poate împiedica accesul la acest conținut,
  5. Cumpărătorul se obligă să:
   • nu utilizeze Magazinul online într-un mod care să perturbe funcționarea acestuia, în special prin utilizarea de programe sau dispozitive specifice,
   • nu întreprindă activități cum ar fi: trimiterea sau plasarea în cadrul Magazinului online de informații comerciale nesolicitate (spam),
   • utilizeze Magazinul online într-un mod care să nu fie împovărător pentru alți cumpărători și pentru Martes Sport Sp. z o.o.
 2. În caz de nemulțumire cu privire la activitățile Magazinului online, Cumpărătorul are posibilitatea de a depune o reclamație prin trimiterea unui e-mail la adresa: [email protected] Cumpărătorul va fi informat cu privire la modalitatea de soluționare a reclamației la adresa de e-mail de la care reclamația a fost trimisă, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea acesteia de către Magazinul online.

 § 10 Plasarea ofertelor

 1. Ofertele prezentate Consumatorului în cadrul rezultatelor căutării pe internet sunt plasate în special pe baza parametrului de potrivire, a frazei introduse în motorul de căutare, cu denumirea produsului din oferta Magazinului. Acest parametru, în comparație cu alți parametri, permite prezentarea către Consumator a rezultatelor căutării corespunzătoare preferințelor sale de cumpărare într-un mod mai precis.

 § 11 Dispoziții finale

 1. Magazinul online are dreptul de a modifica dispozițiile prezentului Regulament. Într-o astfel de situația:
  1. Cumpărătorii vor fi informați cu privire la modificări prin e-mail, la adresa indicată în timpul înregistrării - cu cel puțin 14 zile înainte de intrarea în vigoare a modificărilor,
  2. Cumpărătorii vor fi rugați să accepte modificările aduse Regulamentului la următoarea conectare.
 2. Neacceptarea modificărilor aduse Regulamentului echivalează cu rezilierea cu efect imediat a contractului de furnizare de servicii electronice indicat la punctul 9 din prezentul Regulament.
 3. Modificările aduse Regulamentului nu aduc în niciun fel atingere drepturilor dobândite de către Cumpărători și, în special, nu afectează comenzile plasate, care vor fi finalizate în conformitate cu normele existente.
 4. Magazinul online oferă acces la feedback-ul consumatorilor cu privire la produsele pe care aceștia le-au achiziționat. După plasarea unei comenzi și primirea acesteia, Consumatorul va primi un e-mail care conține un link de direcționare către pagina relevantă de internet în vederea lăsării unui feedback privind produsul cumpărat.
 5. Prezentul Regulament se aplică produselor achiziționate în cadrul Magazinului online începând cu data de 28.05.2022, iar versiunea sa actuală intră în vigoare începând cu data de 28.05.2022.

Contact:

+40723359883

Program : Luni - Vineri: 10:00 - 17:00