Reclamații

FORMULAR DE RECLAMAȚII

RECLAMAȚIE

În cazul în care produsele pe care le-ați cumpărat din magazinul nostru prezintă un defect fizic sau juridic, aveți dreptul de a reclama acest lucru în termen de 2 ani de la data achiziției.

Cum puteți face acest lucru?

 1. Completați formularul de reclamație și introduceți-l în colet. De asemenea, ne puteți informa în scris sau prin e-mail, despre intenția dumneavoastră de a face o reclamație, la adresa:[email protected].
 2. Coletul trebuie să aibă următoarea inscripție: "RECLAMAȚIE MARTES SPORT". Trimiteți coletul plătit (varianta economică) la adresa:
  Olza Logistic - MARTES SPORT, Matei Corvin 48, 410142 Oradea, jud. Bihor.
 3. Vă vom rambursa costul returnării bunurilor numai dacă reclamația dumneavoastră este soluționată (este necesar să păstrați dovada trimiterii bunurilor în vederea rambursării).
 4. Vom procesa reclamația și vă vom furniza un răspuns în termen de 14 zile de la primirea bunurilor.

INFORMAȚII PENTRU CLIENT CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN LEGĂTURĂ CU RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE ACHIZIȚIE A BUNURILOR

 1. Administratorul datelor cu caracter personal furnizate de către Client este Martes Sport Sp. z o.o. cu sediul social în Bielsko-Biała, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała, înregistrată în Registrul Întreprinderilor din Registrul Judiciar Național ținut de Tribunalul Districtual din Bielsko-Biała, Secția VIII Comercială a Registrului Judiciar Național cu numărul: 0000077249, număr de identificare fiscală: 547-179-16-82, numărul REGON: 070904684, cu un capital social în valoare de: 33.500.000,00 PLN.
 2. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru a îndeplini obligațiile Administratorului legate de exercitarea dreptului Clientului de a se retrage din contractul de vânzare.
 3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor furnizate de către Client este articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 4. Datele cu caracter personal furnizate de către Client vor fi stocate până la expirarea oricăror revendicări legate de încheierea contractului de vânzare și retragerea din acesta.
 5. Clientul are dreptul, în orice moment, de a solicita accesul la datele sale cu caracter personal, de a le rectifica, șterge sau de a restricționa prelucrarea acestora.
 6. Clientul are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal.
 7. Clientul are, de asemenea, dreptul la portabilitatea datelor sale cu caracter personal.
 8. Clientul are, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă de supraveghere.
 9. Furnizarea de către Client a datelor sale cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor Administratorului legate de retragerea Clientului din contractul de vânzare. Nefurnizarea de către Client a datelor sale personale poate avea ca rezultat incapacitatea de a respecta solicitarea acestuia sau de a îndeplini în mod necorespunzător obligațiile Administratorului, inclusiv imposibilitatea de a rambursa prețul bunurilor către Client.