Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare. Dintre aceste cookie-uri, cookie-urile clasificate ca fiind necesare sunt stocate în browserul dvs. pentru funcționarea funcționalităților de bază ale site-ului web. De asemenea, folosim cookie-uri terțe pentru a ne ajuta să analizăm și să înțelegem modul în care utilizați acest site web. Aceste cookie-uri vor fi stocate în browser-ul dvs. numai cu acordul dumneavoastră. De asemenea, puteți renunța la aceste cookie-uri. Cu toate acestea, renunțarea la unele dintre aceste cookie-uri poate avea un efect asupra experienței dvs. de navigare.

TERMENII ȘI CONDIȚIILE MAGAZINULUI ONLINE

valabile de la data de 14.02.2023

§ 1 Dispoziții generale

 1. Proprietarul magazinului este societatea Martes Sport Sp. z o. o. cu sediul social în Bielsko-Biała, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała, înscrisă în Registrul Judiciar Național (KRS) ținut de Tribunalul Districtual din Bielsko-Biała, Secția VIII comercială a Registrului Judiciar Național, cu numărul KRS: 0000077249, numărul NIP (număr național de identificare fiscală): 547-179-16-82, numărul REGON (numărul din lista centrală de activități economice): 070904684, cu numărul BDO: 000033923, cu un capital social în valoare de 33 500 000 zł, denumită mai departe: „Martes Sport Sp. z o. o.”, "www.sklepmartes.pl " sau "Magazin online".
 2. Magazinul online disponibil pe pagina de internet https//www.sklepmartes.pl este utilizat pentru a achiziționa prin intermediul internetului o selecție de articole sportive originale și noi (în special îmbrăcăminte sportivă, încălțăminte sportivă, echipament sportiv, precum și accesorii sportive și de călătorii. 
 3. Partea care face achiziții în cadrul Magazinului online  martessport.eu/ro/ este o persoană fizică cu capacitate juridică deplină, cu reședința pe teritoriul Uniunii Europene, precum și orice persoană juridică sau unitate organizatorică fără personalitate juridică, dar cu capacitate juridică, al cărei sediu social se află pe teritoriul Uniunii Europene - denumită în continuare "Client" sau "Cumpărător".
 4. Condiția pentru a efectua o tranzacție de vânzare este de a crea un cont în cadrul magazinului Martes Sport Sp. z o. o. sau de a completa corect formularul de comandă. 
 5. Toate prețurile menționate în magazin sunt prețuri brute (care conțin TVA), cu excepția cazului în care se specifică altfel în oferta pentru neconsumatori.  
 6. Comenzile prin intermediul paginii de internet www.sklepmartes.pl pot fi plasate 24 de ore pe zi, pe tot parcursul anului.
 7. Toate produsele și denumirile menționate sunt utilizate numai în scopuri de identificare și pot fi mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor respectivi.
 8. Un Cumpărător care face o achiziție în cadrul Magazinului online, este de acord, în vederea executării în mod corespunzător a contractului, cu furnizarea de conținut digital și să primească, prin e-mail, mesaje legate de realizarea comenzii, din partea Martes Sport Sp. z o. o.
 9. Primirea de către Cumpărător, din partea Martes Sport Sp. z o. o., a altor mesaje de marketing, care nu au legătură directă cu realizarea comenzii plasate în Magazinul online, este supusă consimțământului Cumpărătorului în timpul creării contului pe pagina de internet www.sklepmartes.pl. Astfel de mesaje vor fi trimise prin e-mail la adresa de e-mail furnizată de către Cumpărător. Cumpărătorul își poate modifica decizia de a primi mesajele menționate anterior, în orice moment.
 10. Magazinul online permite Clientului (persoanei care utilizează serviciul) să fie contactat:
  1. la adresa: Martes Sport Sp. z o. o., ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała;
  2. la numărul de telefon: +40723359883;
  3. la adresa de e-mail: [email protected];
  4. accesând pagina de internet: martessport.eu/ro/kontakt;

§ 2 Confirmarea comenzii

 1. Pentru a putea plasa o comandă, formularul de comandă trebuie să fie completat în mod corect. Confirmarea comenzii se face prin e-mail.
 2. Odată ce o comandă a fost plasată de către Cumpărător, Magazinul online confirmă imediat faptul că aceasta a fost primită. În cazul în care o comandă este plasată de către un Client care nu este consumator în sensul art. 221 din Codul civil (o persoană fizică care face o tranzacție juridică cu un comerciant care nu este direct legată de activitatea sa comercială sau profesională) sau o persoană fizică care încheie un contract în legătură directă cu activitatea sa comercială, în cazul în care din conținutul contractului aplicabil rezultă că aceasta nu are un caracter profesional, în special ca urmare a obiectului activității sale comerciale, pus la dispoziție pe baza prevederilor privind Registrul central de evidență și informații privind activitatea comercială, Magazinul online își rezervă dreptul de a refuza realizarea acestei comenzi în cazul în care nu este posibil, să fie realizată, din punct de vedere tehnic sau în cazul în care realizarea comenzii va implica necesitatea de a reorganiza activitatea magazinului online, precum și în cazul în care expedierea bunurilor în termenul propus va necesita măsuri suplimentare. Într-un astfel de caz, Magazinul online va încerca să stabilească modalitatea și termenul cel mai favorabil pentru procesarea comenzii.
 3. În cazul în care oricare dintre produse este disponibil în cantități limitate, Clientul va fi informat cu privire la posibilitatea de a procesa o astfel de comandă, printr-un e-mail de răspuns, fără întârzieri nejustificate, după plasarea comenzii în Magazinul online. Prin faptul că un produs este disponibil în cantități limitate se înțelege posibilitatea ca un articol să nu mai fie disponibil în stoc într-o anumită dimensiune sau culoare.
 4. Înregistrarea, securizarea și punerea la dispoziție a datelor comenzii, precum și a formularului de retragere din contract se face prin e-mail, cu excepția cazului în care Cumpărătorul indică o altă modalitate de comunicare.
 5. Contractul de vânzare se încheie în limba polonă.
 6. Magazinul online va furniza Cumpărătorului o confirmare a încheierii contractului de vânzare a bunurilor cel târziu la livrarea acestora.
 7. Clientul își dă acordul pentru primirea facturilor și a corecțiilor în format electronic, la adresa de e-mail specificată în comandă.

§ 3 Modalități de plată

 1. Clientul poate alege una dintre metodele de plată menționate pe pagina de internet: martessport.eu/ro/livrare-si-plata.
 2. În caz de neplată (3 zile pentru comenzile preplătite, 3 zile pentru plățile reportate PayPo și 7 zile pentru plățile eșalonate sau pentru plățile reportate) de la confirmarea de către Magazinul online a comenzii plasate, comanda va fi anulată, fapt despre care Clientul va fi notificat prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail furnizată de Client.

§ 4 Livrarea bunurilor

 1. Livrarea bunurilor se face doar în Polonia. 
 2. Valorile taxelor sunt calculate automat în momentul plasării comenzii și depind de modalitatea de livrare și cea de plată aleasă. Tabelul costurilor de livrare este disponibil accesând pagina de internet: martessport.eu/ro/livrare-si-plata. La primirea bunurilor, vă rugăm să verificați, în prezența curierului, dacă coletul este complet și dacă nu prezintă daune de transport. Din momentul livrării, dreptul de proprietate asupra bunurilor și riscurile aferente legate de posesia și utilizarea acestora, în special riscul de pierdere sau de deteriorare, sunt transferate Cumpărătorului. Verificarea coletului nu constituie o obligație a Cumpărătorului care are calitatea de consumator sau de persoană fizică ce încheie un contract în legătură directă cu activitatea sa comercială, atunci când din conținutul contractului rezultă că acesta nu are un caracter profesional pentru cumpărător, caracter care rezultă în special din obiectul activității sale comerciale, pus la dispoziție în baza prevederilor despre Registrul central de evidență și informații privind activitatea comercială.  
 3. În conformitate cu Dreptul de trafic aplicabil, un Client care constată deteriorarea unui colet după plecarea curierului poate raporta acest lucru telefonic companiei de curierat. Transportatorul are obligația de a trimite un curier la locul de livrare în termen de 7 zile de la livrarea coletului, în vederea întocmirii unui "Proces-verbal de reclamație".

§ 5 Dreptul de retragere din contract

 1. Un Cumpărător care este consumator în sensul art. 22din Codul civil (o persoană fizică care face o operațiune juridică cu un întreprinzător care nu are legătură directă cu activitatea sa comercială sau profesională) sau o persoană fizică care încheie un contract în legătură directă cu activitatea sa profesională, atunci când din conținutul contractului respectiv rezultă că acesta nu are un caracter profesional pentru ea, în special din obiectul activității sale profesionale pus la dispoziție pe baza dispozițiilor privind Registrul central de evidență și informații privind activitatea comercială, are dreptul de a se retrage din contract în termen de 30 de zile de la data la care Cumpărătorul a intrat în posesia bunurilor sau de la data la care o terță persoană, alta decât transportatorul și indicată de Cumpărător, a intrat în posesia bunurilor, în condițiile stabilite în prevederile de mai jos.
 2. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din Contract, fără a indica niciun motiv, în situațiile de mai jos:
  •  în termen de 14 zile,
  •  într-o perioadă cuprinsă între 15 și 30 de zile, numai în cazul în care bunurile returnate de Cumpărător nu prezintă urme de utilizare, sunt nedeteriorate, intacte, complete și nu au făcut anterior obiectul unei reclamații.
 3. Termenul de retragere din contract expiră după 14 zile și, în cazul indicat la § 5 punctul 2.2, după 30 de zile de la data la care Cumpărătorul a intrat în posesia bunurilor sau la data la care o terță parte, alta decât transportatorul și indicată de Cumpărător, a intrat în posesia bunurilor. În cazul unui contract care obligă Magazinul online să transfere dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate în loturi sau tranșe - termenul de retragere din contract expiră după 14 zile, iar în cazul indicat la § 5 punctul 2.2. după 30 de zile de la data la care Cumpărătorul a intrat în posesia ultimului lot sau a ultimei tranșe, sau la data la care o terță parte, alta decât transportatorul și indicată de Cumpărător, a intrat în posesia ultimului lot sau a ultimei tranșe de bunuri.
 4. Pentru a-și exercita dreptul de retragere din contract, Cumpărătorul trebuie să informeze Martes Sport Sp. z o. o. cu privire la decizia sa de a se retrage din contract printr-o declarație neechivocă (de exemplu, o scrisoare depusă în cadrul unui magazin fizic Martes Sport sau trimisă prin poștă, respectiv prin intermediul unui formular de contact, la adresa următoare: Olza Logistic - MARTES SPORT Matei Corvin 48, 410142 Oradea, jud. Bihor / formularul de contact este disponibil pe pagina de internet:  martessport.eu/ro/kontakt). În cazul în care o declarație de retragere din contract este trimisă prin intermediul formularului de contact, Magazinul online va confirma imediat, dar nu mai târziu de o zi lucrătoare, primirea unei astfel de declarații pe un suport durabil (de exemplu, prin e-mail la adresa Cumpărătorului).
 5. Cumpărătorul poate utiliza modelul de formular de retragere din contract, dar acest lucru nu este obligatoriu. 
 6. Pentru a se încadra în termenul de retragere din contract, este suficient ca Cumpărătorul să trimită informațiile privind exercitarea dreptului său de retragere înainte de expirarea termenului de retragere (data decisivă este data la care este trimisă declarația Cumpărătorului, și nu data la care aceasta este primită de către Magazinul online).  
 7. În cazul retragerii din contract în întregime, Martes Sport Sp. z o. o. va rambursa Cumpărătorului toate plățile primite de la acesta, inclusiv costurile de livrare a bunurilor către Cumpărător (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din metoda de livrare aleasă de Cumpărător, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare pusă la dispoziție de Martes Sport Sp. z o. o.), imediat și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care Martes Sport Sp. z o. o. a fost informată de către Cumpărător cu privire la decizia sa de a-și exercita dreptul de retragere din contract. Rambursarea se va face folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de Cumpărător în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Cumpărătorul este de acord în mod expres cu altă modalitate de plată; în orice caz, Cumpărătorul nu va suporta niciun fel de costuri aferente unei astfel de rambursări, cu excepția costurilor de returnare a bunurilor către Magazinul online, la a căror achiziție Cumpărătorul a renunțat.
 8. Martes Sport Sp. z o. o. poate reține rambursarea până la primirea bunurilor sau până la prezentarea dovezii de returnare, în funcție de care dintre cele două evenimente are loc primul.
 9. În cazul retragerii din contract, vă rugăm să trimiteți bunurile achiziționate, pe propria cheltuială, la adresa: Park 7r Hala DC3, Magazyn Martes Sport, ul. Bażaniec 16, 43-502 Czechowice-Dziedzice în termen de 14 zile de la data livrării efective a declarației de retragere din contract către societatea Martes Sport Sp. z o. o. Pentru respectarea termenului este suficient să trimiteți înapoi bunurile înainte de expirarea acestuia.   
 10. În caz de retragere din contract, Cumpărătorul suportă numai costurile directe de returnare a bunurilor. În cazul în care dreptul Cumpărătorului de a se retrage din contract nu este recunoscut în conformitate cu §5 punctul 2.2, Cumpărătorul va suporta costurile de returnare a bunurilor către acesta.  
 11. Cumpărătorul este responsabil exclusiv pentru orice diminuare a valorii bunurilor care rezultă dintr-o utilizare diferită decât cea necesară pentru stabilirea naturii, caracteristicilor și funcționării bunurilor.  
 12. Dreptul sus-menționat de retragere din contract a unui consumator (sau a unei persoane fizice care încheie un contract în legătură directă cu activitatea sa profesională, atunci când din conținutul contractului respectiv rezultă că acesta nu are un caracter profesional pentru ea, în special din obiectul activității sale profesionale pus la dispoziție pe baza dispozițiilor privind Registrul central de evidență și informații privind activitatea comercială) în termenele prevăzute la punctul 2 nu aduce atingere în niciun fel dreptului legal de retragere în temeiul articolului 27 din legea din data de 30 mai 2014 privind drepturile consumatorilor (Monitorul Oficial 2014 alin. 827 cu modificările ulterioare).
 13. O platformă pentru soluționarea online a litigiilor dintre consumatori și comercianți la nivelul UE (platforma SOL) este disponibilă accesând pagina de internet http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma SOL reprezintă o pagină de internet interactivă și multilingvă, care pune la dispoziție un ghișeu unic consumatorilor și întreprinderilor care doresc soluționarea extrajudiciară a unui litigiu privind obligațiile contractuale care decurg dintr-un contract de vânzare sau de servicii online.
 14. Consumatorul nu are dreptul de retragere dintr-un contract încheiat în afara spațiilor comerciale sau la distanță, în cazul contractelor de mai jos:
  1. o declarație cu privire la serviciile pentru care consumatorul este obligat să plătească prețul, în cazul în care comerciantul a prestat serviciul în întregime, în baza consimțământului expres și în cunoștință de cauză al consumatorului, care a fost informat, înainte de începerea prestării serviciului și a luat la cunoștință de faptul că acesta își va pierde dreptul de retragere după ce comerciantul va presta serviciul;
  2. în care prețul sau remunerația depinde de fluctuațiile de pe piața financiară, în afara controlului comerciantului și care pot apărea înainte de sfârșitul perioadei de retragere;
  3. în care obiectul prestației este un bun neprefabricat, produs conform specificațiilor consumatorului sau care răspunde nevoilor personalizate ale acestuia;
  4. în care obiectul prestației este reprezentat de bunuri perisabile sau de bunuri care au un termen de valabilitate scurt;
  5. în care obiectul prestației este reprezentat de bunuri furnizate în ambalaje sigilate care nu pot fi returnate după deschidere din motive de sănătate sau de igienă, în cazul în care ambalajul a fost deschis după livrare;
  6. în care obiectul prestației constă în bunuri care, prin natura lor, sunt amestecate în mod inseparabil cu alte bunuri după livrare;
  7. în care obiectul prestației constă în băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate avea loc decât după 30 de zile și a căror valoare depinde de fluctuațiile de pe piață, asupra cărora comerciantul nu are niciun control;
  8. în care consumatorul a solicitat în mod expres comerciantului să se deplaseze la acesta pentru a efectua reparații sau lucrări de întreținere urgente; în cazul în care comerciantul furnizează servicii suplimentare față de cele solicitate de consumator sau bunuri, altele decât piesele de schimb utilizate în mod necesar pentru efectuarea reparațiilor sau a lucrărilor de întreținere, consumatorul are drept de retragere din contract, aferent serviciilor sau bunurilor suplimentare;
  9. în care obiectul prestației este reprezentat de o înregistrare sonoră sau vizuală sau de un program informatic furnizat într-un ambalaj sigilat, în cazul în care ambalajul este deschis după livrare;
  10. de furnizare de ziare, periodice sau reviste, cu excepția unui contract de abonament;
  11. încheiat în cadrul unei licitații publice;
  12. de furnizare de servicii de cazare, altele decât în scop rezidențial, de transport de bunuri, de închiriere de autovehicule, de catering, de servicii legate de evenimente recreative, de divertisment, sportive sau culturale, în cazul în care data sau perioada de prestare a serviciului este specificată în contract;
  13. de furnizare de conținut digital care nu este furnizat pe un suport material și pentru care consumatorul trebuie să plătească prețul aferent, în cazul în care comerciantul a început executarea prestației cu consimțământul expres și prealabil al consumatorului, care a fost informat, înainte de începerea executării, că își va pierde dreptul de retragere după ce comerciantul a furnizat prestația și a confirmat-o, iar comerciantul a furnizat consumatorului confirmarea menționată la articolul 15 alineatele (1) și (2) sau la articolul 21 alineatul (1);
  14. o declarație privind serviciile pentru care consumatorul este obligat să plătească prețul aferent și pentru care consumatorul a solicitat în mod expres comerciantului să se deplaseze la domiciliul consumatorului în vederea efectuării reparației, iar serviciul a fost deja prestat în întregime, cu acordul prealabil expres al consumatorului.

Prevederile de la punctele 14 literele (a), (b), (c) și (e) nu se aplică contractelor încheiate în timpul unei vizite neprogramate a unui comerciant la domiciliul sau la reședința obișnuită a consumatorului sau în timpul unei călătorii.

§ 6 Garanția

 1. Toate bunurile oferite în cadrul Magazinului online sunt noi și, dacă se menționează în mod expres, sunt acoperite de garanția producătorului.
 2. Alegerea metodei de remediere a unor defecte, în cazul exercitării drepturilor de garanție, se face în conformitate cu termenii garanției.
 3. Garanția pentru bunurile vândute nu exclude, nu limitează sau nu suspendă drepturile Cumpărătorului în temeiul garanției de conformitate cu contractul.

§ 7 Garanția de conformitate cu contractul/ Bunuri neconforme cu contractul

 1. Magazinul online are obligația de a furniza bunuri fără defecte (în conformitate cu contractul).  
 2. Fără a aduce atingere drepturilor în temeiul garanției menționate la alineatul (6) de mai sus (în cazul în care a fost acordată o garanție pentru bunurile în cauză), Cumpărătorul are dreptul la garanție de conformitate cu contractul/garanție aferentă neconformității bunurilor cu contractul.  
 3. Drepturile de garanție de conformitate cu contractul/ garanție aferentă neconformității bunurilor cu contractul, care îi revin unui Cumpărător cu calitate de consumator (inclusiv ale unui comerciant care are calitatea de consumator) sunt determinate de prevederile următoare:
  1. Legea din data de 23 aprilie 1964 - Codul civil (text consolidat, Monitorul Oficial 2014, punctul 121, cu modificările ulterioare), în special articolul 556 și următoarele în versiunea în vigoare până la data de 31 decembrie 2022 - în cazul bunurilor achiziționate până la data de 31 decembrie 2022 (garanție pentru defecte);
  2. Legea privind drepturile consumatorilor din data de 30 mai 2014 (text consolidat, Monitorul Oficial din 2020, poziția 287, cu modificările ulterioare), în special articolul 43a din Legea privind drepturile consumatorilor și următoarele (reclamații ale bunurilor, pe motiv de neconformitate cu contractul) - în cazul Produselor achiziționate începând cu data de 01.01.2023.
 4. Baza și domeniul de aplicare a răspunderii Magazinului online față de alți Cumpărători sunt stabilite în dispozițiile Legii din data de 23 aprilie 1964 - Codul civil (text consolidat Monitorul Oficial 2014, poziția 121, cu modificările ulterioare).  
 5. Cumpărătorul poate utiliza modelul de formular de reclamație, dar acest lucru nu este obligatoriu. Notificarea pe motive de garanție/neconformitate a bunurilor cu contractul se va transmite de către Cumpărător către Magazinul online în scris, sau prin intermediul formularului de contact disponibil pe pagina de internet: martessport.eu/ro/kontakt.
 6. În cazul constatării unui defect al bunurilor (neconformitate a bunurilor cu contractul), Cumpărătorul trebuie să trimită bunurile defecte prin poștă cu confirmare de primire sau prin altă formă de livrare la adresa Magazinului online sau să livreze bunurile defecte la adresa Magazinului online (Olza Logistic - MARTES SPORT Matei Corvin 48, 410142 Oradea, jud. Bihor). Costurile de returnare a bunurilor (în cazul în care reclamația este acceptată) vor fi suportate de către Magazinul online sau vor fi rambursate Cumpărătorului.
 7. În cazul în care Cumpărătorul decide să returneze personal bunurile defecte, acesta nu trebuie să aleagă varianta de „ramburs”.

§ 8 Datele cu caracter personal

 1. Administratorul datelor cu caracter personal ale Clientului este societatea MARTES SPORT sp. z o. o. cu sediul în Bielsko-Biała (43-300) str. Malowany Dworek 115, înscrisă în Registrul Judiciar Național (KRS) ținut de Tribunalul Districtual din Bielsko-Biała, Secția VIII comercială a Registrului Judiciar Național, cu numărul KRS 0000077249, numărul NIP: 5471791682, numărul Regon: 070904684, valoarea capitalului social: 33.500.000 zł. Clienții pot contacta Responsabilul cu protecția datelor (DPO), numit de către societatea MARTES SPORT sp. z o. o., apelând numărul de telefon: (033) 828 17 69 sau trimițând un e-mail la adresa: [email protected]
 2. Datele cu caracter personal ale Clientului vor fi prelucrate de către societatea MARTES SPORT sp. z o. o. în conformitate cu legislația general aplicabilă (inclusiv: Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE - denumit în continuare GDPR) - pe durata activităților desfășurate cu scopul pentru care au fost colectate.
 3. MARTES SPORT sp. z o. o. prelucrează datele cu caracter personal ale clienților în următoarele scopuri:
  1. executarea contractelor de furnizare de servicii electronice, a contractelor de vânzare sau a altor contracte încheiate în conformitate cu prezenții Termeni și condiții - în special în legătură cu înregistrarea unui cont sau cu plasarea de comenzi. Temeiul prelucrării, într-un astfel de caz, este executarea contractului cu încheiat cu Clientul sau luarea de măsuri, la solicitarea Clientului, înainte de încheierea contractului [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR],
  2. respectarea obligațiilor legale care revin societății MARTES SPORT sp. z o. o., în special în ceea ce privește ținerea unor registre contabile corespunzătoare [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR],
  3. promovarea bunurilor sau serviciilor proprii aparținând societății Martes Sport sp. z o. o., crearea de compilații, analize și statistici, precum și pentru soluționarea reclamațiilor. Temeiul pentru prelucrare, în acest caz, este interesul legitim al societății Martes Sport sp. z o. o. [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR].
 4. În limitele indicate mai sus – societatea MARTES SPORT sp. z o. o. poate prelucra datele cu caracter personal utilizând tehnici de profilare care implică luarea automată a deciziilor. Scopul unei astfel de profilări va fi acela de a potrivi, cât mai bine, conținutul furnizat Clientului, inclusiv reclamele afișate, cu nevoile și interesele acelui Client - pe baza datelor demografice și comportamentale disponibile. În cazul în care o decizie automatizată produce efecte juridice față de Client sau îl afectează în mod semnificativ pe acesta, societatea MARTES SPORT sp. z o. o. va prelucra datele cu caracter personal numai cu consimțământul Clientului [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR].
 5. În orice caz, furnizarea datelor cu caracter personal de către Client este voluntară - cu mențiunea că unele date sunt necesare, astfel încât societatea MARTES SPORT sp. z o. o. să poată executa contractul de vânzare încheiat prin intermediul Magazinului.
 6. Datele cu caracter personal ale Clientului pot fi puse la dispoziția unor terțe părți numai dacă MARTES SPORT sp. z o. o. este autorizată sau obligată de lege să facă acest lucru. Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: persoane care operează infrastructura sau sistemele informatice, subcontractanți, persoane care furnizează servicii legate de executarea sau îmbunătățirea procesului de vânzare (de exemplu, intermediari de plată, bănci, agenții de publicitate, curieri sau transportatori), precum și consilieri (de exemplu, pentru servicii contabile sau juridice) sau auditori.
 7. Clientul are dreptul de acces, de rectificare, de ștergere sau de restricționare a prelucrării datelor sale cu caracter personal și dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. Clientul are dreptul de a se opune, în special în cazul în care nu există un temei pentru prelucrare sau dacă datele sunt prelucrate în scopuri de marketing direct.
 8. În cazul în care prelucrarea este efectuată cu încălcarea legii, Clientul are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

§ 9 Cerințe tehnice, interzicerea postării de conținut ilicit, reclamații cu privire la funcționarea magazinului online

 1. Martes Sport Sp. z o. o. va pune la dispoziția Cumpărătorilor, prin intermediul Magazinului online, posibilitatea de a utiliza, în mod gratuit, următoarele servicii furnizate electronic (în sensul Legii din data de 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice, text consolidat, Monitorul Oficial 2016 poziția 1030):
  1. punerea la dispoziție a conținutului Magazinului online,
  2. încheierea cu Magazinul online de contracte de vânzare de bunuri, în termenii și condițiile stabilite în prezenții Termeni și condiții,
  3. pentru a utiliza serviciile de mai sus, Cumpărătorul trebuie să dispună de: un dispozitiv cu o conexiune la internet și un sistem de operare, o conexiune la internet, programul necesar de software (browser de internet) și un cont de e-mail,
  4. Cumpărătorul se angajează să nu plaseze conținut de natură ilegală (de exemplu, comentarii) în cadrul Magazinului online - inclusiv conținut care promovează violența și pornografia sau conținut care încalcă drepturile terților. În cazul în care Magazinul online primește o notificare oficială sau informații credibile cu privire la natura ilegală a unui conținut stocat furnizat de către Cumpărător, Magazinul online poate împiedica accesul la acest conținut, 
  5. Cumpărătorul se angajează să:
   • nu utilizeze Magazinul online într-un mod care interferează cu funcționarea acestuia, în special prin utilizarea anumitor software sau dispozitive,
   • nu întreprindă activități cum ar fi: trimiterea sau postarea de informații comerciale nesolicitate în cadrul Magazinului online (de tip spam),
   • utilizeze Magazinul online într-un mod neoneros pentru alți Cumpărători și pentru societatea Martes Sport Sp. z o. o.
 2. În caz de nemulțumire cu privire la activitățile Magazinului online, Cumpărătorul are posibilitatea de a depune o reclamație la adresa de e-mail: [email protected]. Cumpărătorul va fi informat cu privire la modalitatea de soluționare a reclamației prin furnizarea unui răspuns la adresa de e-mail de la care a fost trimisă reclamația, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea acesteia de către Magazinul online.

§ 10 Plasarea ofertelor

 1. Ofertele prezentate consumatorului, ca parte a rezultatelor căutării pe internet, sunt plasate pe baza parametrului de potrivire a frazei introduse în motorul de căutare cu denumirea produsului oferit în cadrul Magazinului. Acest parametru, în comparație cu alții, permite prezentarea către consumator a unor rezultate mai precise ale căutării, care corespund preferințelor sale.

§ 11 Deșeurile de echipamente electrice și electronice

 1. Prin echipament electric și electronic, în conformitate cu articolul 4 alineatul (13) din Legea privind deșeurile de echipamente electrice și electronice uzate, se înțelege un dispozitiv a cărui funcționare corectă depinde de alimentarea cu curent electric sau de prezența câmpurilor electromagnetice, precum și un dispozitiv care poate fi utilizat pentru generarea, transmiterea sau măsurarea curentului electric sau a câmpurilor electromagnetice, care este proiectat pentru a fi utilizat cu o tensiune electrică ce nu depășește 1000 V pentru curent alternativ și 1500 V pentru curent continuu.
 2. Deținătorul unor deșeuri de echipamente electrice și electronice, provenite din gospodărie, are obligația de a le predea unui colector de deșeuri de echipamente sau unei entități autorizate să colecteze deșeuri de echipamente.
 3. Deținătorul unor deșeuri de echipamente electrice și electronice, provenite din gospodărie, poate oferi deșeurile de echipamente:
  • în mod gratuit, fără necesitatea de a achiziționa echipamente de uz casnic noi, în orice magazin cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de minim 400 m2, cu condiția ca niciuna dintre dimensiunile exterioare ale obiectului să nu depășească 25 cm,
  • în mod gratuit, distribuitorului care a furnizat cumpărătorului echipamentul de uz casnic, cu condiția ca echipamentul folosit să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca și echipamentul furnizat,
  • în mod gratuit, către un distribuitor, într-un punct de vânzare, cu condiția ca echipamentul folosit să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca și echipamentul vândut.
 4. Distribuitorul:
  • are dreptul de a refuza acceptarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice pe motiv de contaminare, aceasta prezentând un pericol pentru sănătatea sau viața persoanelor care acceptă aceste echipamente,
  • distribuitorul menționat la punctul 3.1. din prezentul alineat va refuza acceptarea deșeurilor de echipamente incomplete și piese care provin de la deșeurile de echipamente.
 5. În Bielsko-Biała, deșeurile de echipamente electrice și electronice pot fi returnate la Punctul de colectare selectivă a deșeurilor municipale situat la adresele de mai jos:
  • ul. Straconki 1, (Bielsko-Biała 43-300),
  • ul. Krakowska 315D, (Bielsko-Biała 43-300).

§ 12 Dispoziții finale

 1. Magazinul online are dreptul de a modifica prevederile prezenților Termeni și condiții. Într-un astfel de caz:
  1. Cumpărătorii vor fi informați cu privire la modificări prin e-mail, la adresa indicată în momentul înregistrării - cu cel puțin 14 zile înainte ca modificările să intre în vigoare, 
  2. Cumpărătorilor li se va solicita să accepte modificările aduse Termenilor și condițiilor la următoarea autentificare.
 2. Neacceptarea modificărilor aduse Termenilor și condițiilor echivalează cu rezilierea cu efect imediat a contractului de furnizare de servicii electronice indicat la punctul 9 din prezenții Termeni și condiții.
 3. Modificările aduse Termenilor și condițiilor nu afectează în niciun fel drepturile dobândite de către Cumpărători și, în special, nu afectează comenzile plasate, care vor fi realizate în conformitate cu Termenii și condițiile existente.
 4. Magazinul online oferă acces la feedback-ul din partea consumatorilor cu privire la produsele pe care aceștia le-au cumpărat. După plasarea și primirea unei comenzi, consumatorul va primi un e-mail cu un link care îl va redirecționa către pagina relevantă de internet, în vederea lăsării unei recenzii pentru produsul cumpărat.
 5. Prezenții Termeni și condiții se aplică bunurilor achiziționate din Magazinul online începând cu data de 14.02.2023, versiunea actuală fiind în vigoare din data de 14.02.2023.