Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare. Dintre aceste cookie-uri, cookie-urile clasificate ca fiind necesare sunt stocate în browserul dvs. pentru funcționarea funcționalităților de bază ale site-ului web. De asemenea, folosim cookie-uri terțe pentru a ne ajuta să analizăm și să înțelegem modul în care utilizați acest site web. Aceste cookie-uri vor fi stocate în browser-ul dvs. numai cu acordul dumneavoastră. De asemenea, puteți renunța la aceste cookie-uri. Cu toate acestea, renunțarea la unele dintre aceste cookie-uri poate avea un efect asupra experienței dvs. de navigare.

REGULAMENTUL CLUBULUI MARTES SPORT

§ 1 DISPOZIȚII GENERALE

 1. Clubul Martes Sport este organizat de către Martes Sport Sp. z o.o. cu sediul în Bielsko-Biała, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała, înscrisă în Registrul Național Judiciar ținut de către instanța Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sub numărul KRS: 0000077249, CIF: 547-179-16-82, REGON: 070904684, BDO: 000033923, cu capital social în valoare de 33 500 000,00 PLN, numită în continuare Organizator sau Martes Sport.
 2. Clubului Martes Sport se poate alătura de la data publicării prezentului Regulament în aplicația mobilă Martes Sport și pe site-ul web https://martessport.eu/ro/regulamentul-clubuli-martes-sport

 

§ 2 REGULI DE ADERARE LA CLUBUL MARTES SPORT

 1. Persoanele fizice care îndeplinesc cerințele descrise în această dispoziție și care se alătură Clubului Martes Sport sunt numite în continuare Participanț Clubul Martes Sport, numit în continuare interschimbabil Clubul, a fost creat de Martes Sport pentru a permite Participanților să profite de oferte speciale sau promoții speciale.
 2. Participantul se poate alătura Clubului Martes Sport în orice moment al duratei sale. Participantul este obligat să citească conținutul prezentului Regulament și să accepte prevederile acestuia.
 3. Clubului Martes Sport se pot alătura persoane fizice:
  1. care au împlinit vârsta de 16 ani,
  2. au capacitatea juridică deplină și, în cazurile prevăzute de dispozițiile legale aplicabile în general, și persoane fizice cu capacitate juridică limitată,
  3. sunt consumatori în sensul art. 221 din Codul civil.
 4. Vă puteți alătura Clubului Martes Sport prin intermediul aplicației mobile Martes Sport, disponibile prin Google Play sau AppStore, unde puteți vedea cerințele tehnice minime pentru aplicație.
 5. Pentru a fi Participantul Clubului Martes Sport este necesar:
  1. să completați formularul, prin introducerea prenumelui și numelui, adresei de e-mail și numarului de telefon. Furnizarea acestor date este voluntară, dar necesară pentru scopul indicat mai sus,
  2. să consimțiți la prelucrarea de către Organizator a datelor cu caracter personal furnizate în formular pentru a ajusta oferta comercială sau publicitatea într-un mod automat (prin profilare),
  3. să consimțiți să primiți informații comerciale de la Organizator prin intermediul mijloacelor electronice, în special prin e-mail sau SMS - inclusiv, în special, informații despre promoții curente, concursuri organizate și alte oferte.
 6. Neexprimarea consimțământului menționat la alin. 5 de mai sus împiedică Participantul să participe la Clubul Martes Sport și să primească oferte speciale sau promoții speciale.
 7. După aderarea la Clubul Martes Sport, Participantul va putea utiliza Cardul Participantului, numit în continuare Card. Un Participant poate avea un Card de Participant. Cardul Participantului va fi vizibil în aplicația mobilă Martes Sport și va fi asociat cu contul Participantului în magazinul online Martes Sport - cu condiția ca Participantul să aibă un cont în magazinul online Martes Sport.

 

§ 3 REGULI DE UTILIZARE A CARDULUI LA CLUBUL MARTES SPORT

 1. Cardul Participantului nu este un mijloc de plată. Cardul Participantului nu are nicio formă materială.
 2. Numai Participantul poate folosi Cardul Participantului.
 3. O condiție pentru profitarea de drepturile care rezultă din participarea la Clubul Martes Sport prin efectuarea cumpărăturilor într-un magazin staționar Martes Sport este prezentarea Cardului de Participant vânzătorului. Făcând cumparături într-un magazin staționar Martes Sport, Participantul poate folosi Cardul numai în aplicația mobilă Martes Sport. Participantul trebuie să prezinte codul de bare pentru scanare pe dispozitivul mobil al Participantului.
 4. Condiția de utilizare a drepturilor rezultate din participarea la Clubul Martes Sport prin efectuarea unei achiziții în magazinul online Martes Sport este de a genera un cod unic de reducere în aplicația mobilă Martes Sport și de a introduce codul în locul corespunzător (fereastra) din coșul de cumpără După introducerea codului unic de reducere, reducerea va fi calculată în mod automat.

 

§ 4 DREPTURILE PARTICIPANTULUI LA CLUBUL MARTES SPORT

 1. De la data aderării la Clubul Martes Sport, Organizatorul va putea trimite promoții și alte oferte speciale Participanților Clubului Martes Sport. Acestea vor fi diferite tipuri de campanii promoționale care permit tuturor sau persoanelor selectate, pe baza criteriului indicat de Organizator, Participanților să cumpere la momentul selectat de Organizator, anumite produsee, de exemplu la un preț promoțional sau în condiții preferențialekierować do Uczestników Klubu Martes Sport promocje i inne specjalne oferty. Będą to różnego typu akcje promocyjne umożliwiające wszystkim lub wybranym, na podstawie wskazanego przez Organizatora kryterium Uczestnikom zakup w wybranym przez Organizatora czasie, oznaczonych produktów np. w promocyjnej cenie lub na preferencyjnych warunkach.
 2. Organizatorul subliniază că reducerea rezultată din participarea la Clubul Martes Sport nu poate fi combinată cu alte reduceri pe care Participantul le poate primi în magazinul Organizatorului (inclusiv drepturile rezultate din deținerea unui Card de Familie Mare), cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în raport cu promoție respectivă.
 3. Reducerile acordate Participanților nu sunt cumulative și nu vor fi schimbate în numerar.
 4. Participantul va putea cumpăra produse acoperite de promoție dată, dacă aceste produse sunt disponibile în magazinul Organizatorului, inclusiv în magazinul online Martes Sport.
 5. Participantul are dreptul să cumpere maximum 5 (cinci) bucăți ale aceluiași produs la un preț promoțional sau în condiții preferențiale care rezultă din participarea la Clubul Martes Sport.
 6. Participantul nu poate solicita, în special, ca promoția sau articolele individuale acoperite de aceasta să fie înlocuite cu o altă promoție sau acțiune, inclusiv alte articole.
 7. Participantul nu poate transfera dreptul la promoție către altă persoană.

 

§ 5 DATE CU CARACTER PERSONAL

 1. Organizatorul este operatorul datelor cu caracter personal ale Participanților la Clubul Martes Sport. Participanții pot contacta Responsabilul cu Protecția Datelor (RPD), desemnat de Organizator, prin numărul de telefon: (033) 8281 771 sau prin e-mail: [email protected].
 2. Datele cu caracter personal ale Participantului la Clubul Martes Sport vor fi prelucrate de către Organizator în conformitate cu reglementările aplicabile în general (inclusiv: Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE - numit în continuare RGPD) - pentru perioada de desfășurare a activităților care vizează atingerea scopurilor pentru care au acestea fost colectate.
 3. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților la Clubul pentru a:
 4. Realiza contracte de furnizare a serviciilor pe cale electronică, a contractelor de vânzare sau a altor contracte încheiate în condițiile stabilite în prezentele Regulament. Baza procesării în acest caz este executarea contractului cu Participantul sau luarea de măsuri la solicitarea Participantului înainte de încheierea contractului (art. 6 alin. 1 lit. (b) din RGPD)
 5. îndeplini obligațiile legale care revin Organizatorului, în special în domeniul păstrării documentației contabile adecvate (art. 6 alin. 1 lit.c din RGPD),
 6. promova bunurile sau serviciile proprii, precum și a crea declarații, analize și statistici, precum și a urmăria revendicările. Baza procesării în acest caz este interesul legitim al Organizatorului (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD).
 7. În limitele indicate mai sus, Organizatorul poate prelucra date folosind tehnici de profilare presupunând luarea automată a deciziilor. Scopul unei astfel de profilări va fi acela de a potrivi cel mai bine conținutul furnizat Participantului, inclusiv publicitatea afișată, la nevoile și interesele Participantului - pe baza datelor demografice și behavioristice disponibile. În cazul în care o decizie automată are efecte juridice asupra Participantului sau afectează în mod semnificativ Participantul, Organizatorul va prelucra datele numai cu acordul Participantului (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD).
 8. În orice caz, furnizarea datelor cu caracter personal de către Participant este voluntară - cu rezervarea că unele date sunt necesare pentru ca Organizatorul să îndeplinească obligațiile care decurg din aderarea Participantului la Clubul Martes Sport.
 9. Datele cu caracter personal ale Participantului pot fi puse la dispoziția terților numai dacă Organizatorul este îndreptățit sau obligat să facă acest lucru în condițiile legii. Destinatarii datelor pot fi în special: persoane care operează infrastructură sau sisteme IT, subcontractanți, precum și consilieri sau auditori.
 10. Participantul are dreptul de a accesa datele sale cu caracter personal, de a le rectifica, de a șterge sau de a limita prelucrarea, precum și dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul de a transfera date. Participantul are dreptul de a obiecta, mai ales dacă nu există o bază pentru prelucrarea datelor sau dacă datele sunt prelucrate în scopuri de marketing direct.
 11. Înh cazul în care prelucrarea are loc cu încălcarea legii, Participantul are dreptul să depună o plângere la autoritatea de supraveghere.

 

§ 6 DISPOZIȚII FINALE

 1. Participantul poate renunța la participarea la Clubul Martes Sport în orice moment. Pentru a se retrage dib Clubul Martes Sport, după ce v-ați conectat la cont în aplicația mobilă Martes Sport, selectați butonul „Șterge contul”.
 2. Având în vedere că Organizatorul nu va putea acorda Participantului drepturile descrise la § 4 din Regulament fără acordul prealabil al Participantului, menționat la2 alin. 5, Organizatorul informează că retragerea a cel puțin unui consimțământ de către Participant va însemna, de asemenea, pierderea drepturilor Participantului care rezultă din calitatea de membru al Clubului Martes Sport și va echivala cu expirarea calității de membru al Clubului Martes Sport.
 3. În cazul încălcării de către Participant a prevederilor Regulamentului, Organizatorul are dreptul de a priva Participantul de posibilitatea de a participa în continuare la Clubul Martes Sport.
 4. Organizatorul poate bloca posibilitatea de a se alătura din nou Clubului Martes Sport unui Participant care anterior a fost exclus din Clubul Martes Sport în conformitate cu conținutul alin 3 de mai sus.
 5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul din motive importante în orice moment, inclusiv pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a Clubului Martes Sport, prevenire abuzuri, simplifica funcționarea Clubului Martes Sport, pentru a introduce opțiuni suplimentare sau din cauza altor nevoi importante privind Organizatorul sau Clubul Martes Sport. Modificarea regulamentului este considerată acceptată de către Participant dacă acesta nu își încetează participarea la Clubul Martes Sport în termen de 14 zile de la data notificării modificării. Acest lucru nu exclude sau limitează dreptul Participantului de a renunța la participarea la Clubul Martes Sport în orice moment, în conformitate cu conținutul alin. 1 de mai sus.
 6. În chestiuni care nu sunt reglementate de Regulament, se aplică dispozițiile legale aplicabile în general în Polonia, inclusiv dispozițiile Codului civil.
 7. În măsura permisă de legislația aplicabilă, Organizatorul nu va fi răspunzător pentru pretențiile rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a regulamentului, delictele, neglijența sau alte motive.
 8. În cazul nemulțumirii de activitățile Clubului Martes Sport, Participantul poate depune o reclamație prin e-mail la următoarea adresă: [email protected] . Participantul va fi informat despre modalitatea de soluționare a reclamației la adresa de e-mail de la care aceasta a fost trimisă, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia de către Organizator. Organizatorul nu este de acord să participe la soluționarea extrajudiciară a litigiilor cu consumatorii.
 9. Regulamentul se aplică de la data publicării acestuia în aplicația mobilă Martes Sport și pe site-ul web https://martessport.eu/ro/regulamentul-clubuli-martes-sport .