Můžeme používat soubory Cookies, když používáte služby dostupné prostřednictvím našeho internetového obchodu www.martessport.eu a našich dalších webových stránek. Cookies, které jsou používány na těchto webových stránkách, jsou spojeny pouze s prohlížečem Vašeho počítače - proto jste anonymní.

Vrácení

VRÁCENÍ ZBOŽÍ -  FORMULÁŘ

 • V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí.
 • Postup při odstoupení od smlouvy:
  • Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle kupujícího směřující k odstoupení od smlouvy.
  • Kupující může pro odstoupení od smlouvy využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný zde. Vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy je možné odeslat prodávajícímu elektronickou poštou na adresu [email protected], v tomto případě prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí formuláře, jinak může kupující formulář vytisknout a vyplněný a podepsaný jej zaslat na adresu prodávajícího pro doručování či na adresu jeho sídla.
  • Kupující je povinen zaslat zboží prodávajícímu na adresu prodávajícího pro doručování či na adresu jeho sídla nebo předat zboží prodávajícímu v některé prodejně prodávajícího v rámci České republiky bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Vrácené zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství). Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 • V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Kupující ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku souhlasí s tím, že mu prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky bezhotovostně na jeho bankovní účet, který kupující uvede v odstoupení od smlouvy, nebo sdělí prodávajícímu v návaznosti na odstoupení od smlouvy, případně bude pro vrácení přijatých peněžních prostředků užit stejný způsob jako pro placení při dodání zboží. V případě, kdy žádný z uvedených způsobů vrácení peněžních prostředků není možný, vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky složenkou zaslanou na adresu kupujícího uvedenou při registraci či v rámci jednorázové objednávky. Kupující bere v této souvislosti na vědomí, že bude-li zboží vráceno v některé prodejně prodávajícího v rámci České republiky, přijaté peněžní prostředky nebudou na dané prodejně vráceny kupujícímu v hotovosti, nýbrž jiným způsobem dle příslušných ustanovení VOP.
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal.


Bližší informace k uvedené problematice lze nalézt ve Všeobecných obchodních podmínkách internetového obchodu Martes Sport, které jsou dostupné zde.


Doručovací adresa:

OlzaLogistic s.r.o. - MARTESSPORT,

Karvinská 1897,

737 01 Český Těšín


e-mail: [email protected]

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte nás!